FAQ

#   Waarom kan ik alleen meedoen als ik in behandeling ben bij een instelling die mee werkt aan dit onderzoek?

Bij onderzoek is het voor de betrouwbaarheid van het onderzoek belangrijk dat we kunnen aantonen waar  de gegevens vandaan komen. Daarom kunnen alleen mensen die in behandeling zijn voor een eetstoornis via hun eigen behandelcentrum deelnemen. Een overzicht van deze instellingen vind u op de Poll pagina.

#   Wat als ik mijn gewicht niet weet of niet wil noemen.

Dat kan. Bij deze vraag kan u 0 invullen als antwoord, de vraag wordt dan meegenomen als missing.

#   Sommige vragen lijken op elkaar. 

Om verschillende aspecten van bewegen en lichaamsbeleving te kunnen meten bestaat de totale vragenlijst uit meerdere vragenlijsten die soms overlap hebben. Dus wees niet gefrustreerd, voor het onderzoek is het belangrijk dat alle vragen, ook al lijken ze soms op elkaar, worden beantwoord.  

#   Wat als ik toch wil stoppen met mijn deelname aan het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit mee te doen, kunt u zich tijdens het invullen altijd nog bedenken en stoppen U hoeft niet te zeggen waarom u stopt, maar u mag gewoon de vragenlijst wegklikken zonder deze te versturen. Na verzenden kunnen wij u gegevens niet meer wissen omdat de vragenlijst anoniem verwerkt wordt en uw gegevens niet meer terug te halen zijn. 

# Kan ik ook vragen overslaan?

Het is helaas niet mogelijk vragen over te slaan. 

#   Moet ik de vragenlijst op de computer invullen of kan het ook op mijn mobiele telefoon?

De vragenlijst kan op een computer, tablet of telefoon ingevuld worden. Ervaring leert wel dat het invullen op een computer als het meest prettig ervaren wordt.

# Mijn QR code werkt niet, wat moet ik doen.

De QR code opent automatisch de webpagina wanneer u deze scant met de camera van uw telefoon. U kunt ook deelnemen door het webadres naast de QR code in te voeren op uw internetbrowser.

#   Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

We hebben de vragenlijst door een aantal mensen laten invullen. Hier kwam een gemiddelde invultijd van 20 minuten uit. Het kan zijn dat het bij u iets korter of iets langer duurt.

#   Moet ik de lijst in 1x invullen of kan het in etappes?

Het in 1x invullen van de vragenlijst heeft de voorkeur.

# Hoe weet ik of de vragenlijst die ik heb ingevuld ook goed is aangekomen?

Na het beantwoorden van de laatste vraag wordt de vragenlijst automatisch opgeslagen op het beveiligde portaal van qualtrics

# Kan ik de vragenlijst ook op papier invullen?

De vragenlijst kan uitsluitend online ingevuld worden. 

Heeft u een andere vraag? Dan verwijzen wij u graag naar de informatiepagina.