Onderzoek naar bewegingsgedrag en lichaamsbeleving bij eetstoornissen

Op deze website vind je meer informatie over dit medisch-wetenschappelijk onderzoek: Psychometrische evaluatie van de Nederlandse versie van de Obligatory Exercise Questionnaire (OEQ), de Exercise Dependence Questionnaire (EDQ) de Reasons for Exercise Inventory (REI) en de Functionality Appreciation Scale (FAS). Meedoen met dit onderzoek is geheel vrijwillig.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het verder ontwikkelen en onderbouwen van vragenlijsten die gebruikt kunnen worden om psychomotorische interventies op het gebied van bewegingsgedrag lichaamsbeleving te evalueren. Een aantal van de vragenlijsten die hier geschikt voor lijken, zijn nog niet voldoende onderzocht of ze betrouwbaar te gebruiken zijn in een Nederlandse populatie. Daarom zullen in dit onderzoek meer gegevens worden verzameld over de betrouwbaarheid van de vragenlijsten en zullen er ook norm- en/of vergelijkingsgegevens verzameld worden.

Achtergrond van het onderzoek
Om nog beter inzicht te krijgen in het bewegingsgedrag en de lichaamsbeleving van cliënten met eetproblematiek binnen de psychomotorische therapie is het van belang dat er meer Nederlandstalige vragenlijsten ontwikkeld worden. In dit onderzoek zijn vier bekende Engelstalige vragenlijsten m.b.t. bewegingsgedrag of lichaamsbeleving vertaald (EDQ, OEQ, REI en FAS) naar het Nederlands. Deze vragenlijsten zullen worden onderzocht op hun bruikbaarheid. Naast deze vragenlijsten wordt in dit onderzoek ook aanvullende informatie verzameld met behulp van vragenlijsten over eetgedrag en lichaamswaardering (EDE-Q en BCS).
Wij hebben voor ons onderzoek gegevens nodig van cliënten met een eetstoornis, daarom willen we u vragen de bijgevoegde vragenlijsten in te vullen.

Wat meedoen inhoudt
Om mee te doen aan het onderzoek vragen we u om eenmalig een vragenlijst in te vullen die ongeveer 15 tot 20 minuten van uw tijd in beslag zal nemen.

Wat wordt er van u verwacht

Als u meedoet met het onderzoek dan vragen we u om de gehele vragenlijst in één keer in te vullen en te versturen.

Mogelijke nadelige effecten
Het kan zijn dat u na het invullen van de vragenlijst een vervelend gevoel ervaart of de wens voelt om met iemand te praten over onderwerpen die in de vragenlijst naar voren zijn gekomen. Naast vrienden of familie, zou u hierover ook contact kunnen opnemen met uw behandelaar.

Mogelijke voor- en nadelen
U heeft zelf geen direct voordeel van het meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname zal echter zeker bijdragen aan meer onderbouwing van vragenlijsten die geschikt zijn voor het evalueren van psychomotorische interventies. Een mogelijk nadeel van meedoen aan het onderzoek is dat het een kleine hoeveelheid tijd kost.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit mee te doen, kunt u zich tijdens het invullen altijd nog bedenken en stoppen U hoeft niet te zeggen waarom u stopt, maar u mag gewoon de vragenlijst wegklikken zonder deze te versturen.

Einde van het onderzoek
Uw deelname aan het onderzoek stopt als u de hele vragenlijst hebt ingevuld en verstuurd.

Gebruik en bewaren van uw gegevens
U kunt de vragenlijsten anoniem invullen en ze worden ook anoniem verwerkt. Dit betekent dat er geen informatie verzameld en bewaard wordt die kan terugleiden naar u als individu. Wel wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar uw leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Er volgt geen terugkoppeling aan u over de behaalde scores op de vragenlijsten, omdat we niet vastleggen wie welke vragenlijst heeft ingevuld. De ingevulde vragenlijsten zullen uitsluitend gebruikt worden om analyses uit te voeren binnen onderzoek naar bewegingsgedrag en lichaamsbeleving bij eetstoornissen. De onderzoeksgegevens worden vijftien jaar bewaard in een beveiligd bestand van het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim Zwolle. Aangezien we niet kunnen zien welke gegevens van u zijn, kunt u later niet meer vragen om uw gegevens te laten verwijderen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon. Indien u toestemming geeft om mee te doen, vragen wij u om de bijbehorende toestemmingsverklaring op de volgende pagina te bevestigen. Door uw toestemming geeft u aan dat u de informatie hebt begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek.

Hoe doe ik mee?

De werving van deelnemers voor dit onderzoek verloopt via gespecialiseerde eetstoornis behandelcentra. Bent u in behandeling voor uw eetstoornis? In de periode xxxx t/m xxxx hangen bij diverse instellingen posters en flyers. Op deze flyer vind u een toegangscode voor deelname aan het onderzoek. 

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs!

Met vriendelijke groet,

Aurélie Nieuwenhuijse (verantwoordelijk onderzoeker)

E: a.nieuwenhuijse@emergis.nl

Betrokken onderzoekers:
Universiteit Utrecht
– Prof. Dr. A. van Elburg

Hogeschool Windesheim Zwolle, Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn,
– Dr. Jooske van Busschbach
– Dr. Mia Scheffers
– Drs. Marlies Rekkers

Kijk ook op de pagina FAQ voor veelgestelde vragen

Dit onderzoek is door de Medisch Etische Toetsingscommissie (METC) Utrecht beoordeeld als niet-WMO plichtig en is goedgekeurd door de Facultaire Ethische Toetsingscommissie (FETC) van de Universiteit Utrecht.